Tel: 04.3564.1915 Holine: 0964073388

Hỗ trợ trực tuyến

yahoo Kinh doanh 1
Call: 0964073388
yahoo kinh doanh 2
Call: 0964073388
Hotline: 0964073388

Danh mục sản phẩm

Dự án tiêu biểu

Dự án đã triển khai
Dự án đã triển khai
EVN chào bán hơn 60% cổ phần nắm giữ tại Công ty tài chính
 (Dân trí) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức chào bán 62,5 triệu cổ phần tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance) chiếm 62,5% tổng số cổ phiếu mà EVN đang sở hữu tại EVNFinance, giá khởi điểm bán đấu giá là 10.100 đồng/cổ phần.
 
EVN chào bán hơn 60% cổ phần nắm giữ tại Công ty tài chính
Trước khi kết thúc năm 2015, EVN buộc phải thoái toàn bộ/thoái bớt vốn tại các công ty bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
 
EVNFinance có ngành nghề kinh doanh chính là thu xếp vốn và quản lý vốn; tín dụng doanh nghiệp và cá nhân; nhận tiền gửi có kỳ hạn; đầu tư và hợp tác đầu tư; tư vấn tài chính hữu ích; bảo lãnh hỗ trợ kinh doanh; nhận ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư; kinh doanh ngoại hối; cung cấp các dịch vụ tài chính linh hoạt. Công ty này có Tổng số vốn điều lệ là 2.500 tỷ đồng.
 
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015, trong đó yêu cầu EVN phải thoái vốn đầu tư khỏi các lĩnh vực ngoài ngành nghề chính, trong đó có EVNFinance.
 
Theo đó, EVN chính thức chào bán 62,5 triệu cổ phần tại EVNFinance, loại cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng). Giá đấu khởi điểm ở mức 10.100 đồng/cp (nhỉnh hơn so với mệnh giá 100 đồng). 
 
EVN là cổ đông sáng lập của EVNFinance với tỷ lệ sở hữu hiện tại là 40% tương đương số cổ phần là 100 triệu cổ phần. Như vậy, số cổ phần chào bán chiếm 62,5% tổng số cổ phiếu mà EVN đang sở hữu tại EVNFinance và chiếm 25% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 30/06/2014.
 
Theo báo cáo tài chính EVNFinance, tính tại thời điểm 30/6/2014, ngoài EVN thì Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đang đầu tư 210 tỷ đồng vào EVN Finance, chiếm tỷ lên 84% vốn điều lệ, CTCP Cơ điện lạnh (REE) đầu tư 45 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,8% và các cổ đông khác đầu tư 11.245 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 49,8%.
 
Theo cáo bạch, trong năm 2013, các chỉ tiêu cơ bản của EVNFinance đều giảm so với năm trước: tổng giá trị tài sản giảm giảm 1,8%; thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự giảm 21,8%; lợi nhuận trước thuế giảm 27,1% và lợi nhuận sau thuế giảm 24,6%.
 
EVN chào bán hơn 60% cổ phần nắm giữ tại Công ty tài chính
 
 
EVN chào bán hơn 60% cổ phần nắm giữ tại Công ty tài chính
 
Tuy nhiên, chất lượng cho vay tại EVNFinance lại được cải thiện. Theo đó, tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2013 là 5.632 tỷ đồng, chiếm 30,4% tổng tài sản. Tỷ lệ nợ xấu tại 31/12/2013 là 3,68%, giảm so với thực hiện 31/12/2012 (4,93%).
 
Tại hoạt động quản lý ủy thác cho vay lại của công ty, năm 2013, công ty được giao làm cơ quan cho vay lại các dự án điện với tổng giá trị danh mục quản lý là hơn 50.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2013, EVN FINANCE đang quản lý, giải ngân, thực hiện cho vay lại và tiếp nhận các dự án với tổng giá trị hơn 4 tỷ USD
 
Theo kế hoạch đấu giá, thời gian và địa điểm làm thủ tục đăng ký nộp tiền đặt cọc từ ngày 10/11/2014 đến 15h30 ngày 28/11/2014. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá chậm nhất là 16h00 ngày 03/12/2014. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá vào 8h30 ngày 05/12/2014 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
 
Bích Diệp