Tel: 04.3564.1915 Holine: 0964073388

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1
Call: 0964073388
kinh doanh 2
Call: 0964073388
Hotline: 0964073388

Danh mục sản phẩm

Dự án tiêu biểu

Dự án đã triển khai

Sản phẩm tiêu biểu

Bông khoáng rock wool
Giá bán: Liên hệ  vnd
Chi tiết...
Bông khoáng rockwool dạng cuộn
Giá bán: Liên hệ  vnd
Chi tiết...
Bông thủy tinh hút âm
Giá bán: Liên hệ  vnd
Chi tiết...
Bông thủy tinh không bạc
Giá bán: Liên hệ  vnd
Chi tiết...
Xốp polystyrens
Giá bán: Liên hệ  vnd
Chi tiết...
Xốp XPS
Giá bán: Liên hệ  vnd
Chi tiết...
cao su lưu hóa
Giá bán: Liên hệ  vnd
Chi tiết...
Cao su non
Giá bán: Liên hệ  vnd
Chi tiết...
Cao su lưu hóa
Giá bán: Liên hệ  vnd
Chi tiết...

Sản phẩm công ty

Bông khoáng định hình
Giá bán: Liên hệ  vnd
Chi tiết...
Bông khoáng dạng tấm
Giá bán: Liên hệ  vnd
Chi tiết...
Bông khoáng tỷ trọng T100
Giá bán: Liên hệ  vnd
Chi tiết...
Mút trứng
Giá bán: Liên hệ  vnd
Chi tiết...
Phíp vải
Giá bán: liên hệ  vnd
Chi tiết...
vải thủy tinh
Giá bán: liên hệ  vnd
Chi tiết...
tấm cách nhiệt 2 mặt
Giá bán: liên hệ  vnd
Chi tiết...
Túi khí
Giá bán: liên hệ  vnd
Chi tiết...
Xốp bạc 1 mặt 3 ly
Giá bán: liên hệ  vnd
Chi tiết...
Liên hệ
Bảo Ôn Thăng Long
Inbox Facebook